!! CHOĎTE NA LYŽOVAČKU PRIPRAVENÍ !! POŽIČAJTE SI VÝSTROJ U NÁS !!

!! PRENAJMITE SI KOMPLETNÚ LYŽIARSKU VÝSTROJ OD 65,-€ NA CELÚ SEZÓNU !!

 

pozicovna

VYSVETLIVKY

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH ŠTANDARD: výstroj strednej kategórie, hodnota kompletu výstroje neprevyšuje sumu 270,-€

VÝSTROJ PRE DOSPELÝCH PROFI: výstroj top kategórie, hodnota kompletu výstroje prevyšuje sumu 270,-€

KOMPLET VÝSTROJ: lyže, lyžiarky, prilba a palice

SEZÓNA: doba trvania 01. október- 30.apríl

ZAPOŽIČANIE

Pre zapožičanie je nutné predložiť minimálne jeden platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas).
Športová výstroj sa požičiava na dobu určitú. Doba zapožičania je záväzná z dôvodu ďalších rezervácií.
Pri zapožičaní sa skladá záloha v hotovosti vo výške 50% hodnoty výstroja. Výška zálohy je stanovená v konkrétnej nájomnej zmluve. Zálohu vraciame pri riadnom vrátení zapožičanej výstroje. Platbu zálohy prijímame len v hotovosti.
Pri omeškanom vrátení je záloha krátená o doplatok nájomného.
Pri predčasnom vrátení sa zostávajúca časť nájomného zaplatená do riadneho termínu účtuje 50% z každého dňa.

POŠKODENIE VÝSTROJE

Zapožičanú výstroj si pri prevzatí dôkladne skontrolujte! V prípade zistených nedostatkov upozornite obsluhu!
Pokiaľ bude zrejmé, že zapožičaná výstroj bola nesprávne používaná, zákazník zodpovedá v plnej výške za spôsobenú škodu.
Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť zálohu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu. Bežné opravy vychádzajúce z normálneho používania sú hradené požičovňou.

Naša výstroj je vždy pripravená na dokonalý športový zážitok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok zapožičania.
Naša spoločnosť postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z